Insanı kim və ya nə aldada bilər?

İnsanı ya dünya həyatı ya da şeytan aldada bilər.
“Qoy bu (fani) dünya sizi çaşdırmasın, hiyləgər (şeytan) da sizi Allahın (əzabından) arxayınlaşdırıb tovlamasın.” Loğman, 33

Mənbə: İmam qəzzali, insanların aldanışı.