Tranzistorlar

Tranzistorlar üç ayağa sahib yarımkeçiricilərdir. Baza, Kollektor və Emitter uçluqlari var. Esasən yüksəldici və acar kimi istifadə olunur. Bildiyimiz elektrikli açarlardır. Az güclə boyuk qüvvələrin tətikləyiciləri.

Tranzistorlar mikroprosessorlarin ve processorlarin əsas tərkib hissəsidir. Minlərələ və ya miyonlarla toplanaraq processorları əmələ gətirirlər.

Əvvəllər lampalı tranzistorlardan istifadə edilirdi. Yarımkeçiricilərin kəşfindən sonra daha kiçik həcmli tranzistorlar hazırlanmağa başlandı və komputer texnogiyasının sürətlə inkişafına gətirdi.