Yarim keçiricilər və diod

Yarimçeciricilər 1900-cu illərin əvəzedilməz elementləri olub, 3-cü sənaye dövru üçün vüsət veren elementlərdəndir. Bildiyimiz kimi elementlər uç hissəyə ayrılırlar. Keçirici, dielektrik və yarimkeçirici.

Yarimçeciricilər muxtəlif kimyəvi elementlərin qarışığından alınır. Ən sadə yarımkeçiriciyə diodu misal göstərə bilərik. Diod qisaca desək elektrik cərəyanını bir istiqamətə keçirir digər istiqamətə keçirmir. Göründüyü kimi diodlar qütblü elementlərdir. Diodların bir çox növləri vardır.

Sadə diodlar – bu diodlarin üzərində yazılan adlara uyğun olaraq istifadə qaydalarını daha doğrusu parametrlərini internetdən tapa bilərik. Əsas parametləri istifadə gərginliyi, keçiriciliyi yəni maksimal istifadə cərəyanı, temperaturdan asılılıq qrafiki ve s. dir.

Zener diodlar – bu diodlarin konkret istifadə gərginlikləri vardır və dövrələrə tərs qoşularaq istifadə edilirlər.

Fotodiodlar – fotodiodlar uzərinə düşən işıq şüası ilə dövrəni açıb qapaya və ya idarə ede bilirlər. Ledlər – ledlər günümüzdə ən genish yayilmış diodlardir ki, hem diod funksionalliğını özündə saxlayir, həm də işıq saçır. Əsas üstünlüyü və lampalardan fərqi az enerji istifadə etməklə işıqlanmasıdır.